languages

Stavebná fyzika

 

 

 

V rámci nášho komplexného prístupu pri navrhovaní a hodnotení “zelených” a “udržateľných” budov ponúkame aj služby autorizovaných inžinierov stavebnej fyziky a energetickej hospodárnosti budov podľa požiadaviek slovenskej legislatívy:

   
1/ Denné osvetlenie a preslnenie budov
2/ Tepelná ochrana budov
3/ Energetická certifikácia budov
4/ Stavebná akustika a ochrana pred hlukom
5/ Experimentálne merania stavebných konštrukcií a vnútorného prostredia budov

 

 Späť na Poskytované služby

 


© 2012 Všetky práva vyhradené.
SIMULÁCIE BUDOV s.r.o.

 


+421 903 776 610
janak@simulaciebudov.sk

SKGBC