languages

Poskytované služby

 

 
Integrované projektovanie budov
Certifikácia BREEAM a LEED
Počítačové simulácie budov
Stavebná fyzika

Autorizácia, lincencie a členstvo v profesných organizáciách

 

 


© 2012 Všetky práva vyhradené.
SIMULÁCIE BUDOV s.r.o.

 


+421 903 776 610
janak@simulaciebudov.sk

SKGBC