languages

Integrované projektovanie budov

 

 

 

Naša spoločnosť ponúka komplexnú podporu pre integrované hodnotenie a optimalizáciu návrhu budov založenú na aplikácii moderných metód počítačových simulácií budov. Princípom integrovaného projektovania je vyvážený prístup ku kľúčovým oblastiam návrhu budovy ako sú:

 

1/ Obalové konštrukcie - koncepčný návrh a optimalizácia obalových konštrukcií z hľadiska ich vplyvu na tepelnú ochranu, energetickú efektívnosť, výber systému techniky prostredia, tepelnú, akustickú a zrakovú pohodu, náklady a ekológiu.

 

2/ Technika prostredia – koncepčný návrh a optimalizácia systému vykurovania, vetrania, chladenia a ich automatickej regulácie z hľadiska jeho vplyvu na energetickú efektívnosť, tepelnú pohodu, náklady a ekológiu.

 

3/ Kvalita vnútorného prostredia – hodnotenie a optimalizácia tepelnej, akustickej, zrakovej pohody a kvality vnútorného vzduchu v priamej väzbe na koncepciu obalových konštrukcií a techniky prostredia

 

4/ Investičné náklady a náklady životného cyklu – podpora pri hodnotení a optimalizácii realizovateľnosti jednotlivých koncepcií obalových konštrukcií a techniky prostredia v súlade s investičným zámerom investora.

 

5/ Udržateľnosť výstavby – hodnotenie a optimalizácia udržateľnosti budovy reprezentovanej certifikačnými systémami udržateľnej výstavby BREEAM a LEED, ktoré sami o sebe predstavujú efektívny nástroj integrovaného projektovania budov s cieľom minimalizovania negatívneho vplyvu na životné prostredie a maximalizovania dlhodobej hodnoty budovy.

 

 Späť na Poskytované služby

 


© 2012 Všetky práva vyhradené.
SIMULÁCIE BUDOV s.r.o.

 


+421 903 776 610
janak@simulaciebudov.sk

SKGBC