languages

Certifikácia BREEAM a LEED

 

 

Naša spoločnosť ponúka komplexnú podporu pri príprave koncepcie, podkladov, štúdií a získaní medzinárodných certifikátov “zelených” a “udržateľných” budov:
1/ BREEAM licensed assessor - sme prvá slovenská spoločnosť, ktorá získala oficiálnu licenciu pre hodnotenie BREEAM International (Europe + Bespoke)
2/ LEED Accredited Professional (AP) - poskytujeme služby akreditovaného profesionála pre LEED NC (new construction + major renovations) a LEED CS (core & shell)

  .................................................................................................................................................................................................................

BREEAM http://www.breeam.org/
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) metóda (Veľká Británia) je uvádzaná ako matka všetkých metód s viac ako 21 ročnou históriou. Jej špeciálna verzia je prispôsobená pre krajiny Európy a to hlavne používaním národných a európskych  noriem, predpisov a SI jednotiek. V súčastnosti dokonca už existujú národné verzie BREEAM pre Holansko, Nórsko, Švedsko a Španielsko a dá sa očakávať, že metóda prerastie do európskeho systému hodnotenia udržateľnej výstavby.

Metóda je založená na hodnotení desiatich oblastí s rôznou ekologickou váhou: manažment (12%), zdravie (15%), energie (19%), transport (8%), voda (6%), materiály (12,5%), odpady (7,5%), využitie pôdy a ekológia (10%), znečistenie (10%) a inovácie (10%). Výsledné hodnotenie projektu je deklarované v nasledovnej stupnici:

Unclassified < 30%
Pass ≥ 30%
Good ≥ 45%
Very good ≥ 55%
Excellent ≥ 70%
Outstanding ≥ 85%

 

Informácie o certifikovaných budovách a licencovaných osobách pre BREEAM: http://www.greenbooklive.com/search/

  .................................................................................................................................................................................................................

LEED http://www.usgbc.org/leed/

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) metóda (USA) je medzinárodne uznávaný certifikačný systém zelených budov s viac ako 10 ročnou históriou. Ide o hodnotiaci systém primárne vyvinutý pre USA a založený na amerických predpisoch, normách a jednotkách.

Metóda je založená na hodnotení šiestich oblastí s rôznym počtom bodov: udržateľný pozemok (28), efektívnosť využitia vody (10), energie a atmosféra (37), materiály a zdroje (13), kvalita vnútorného prostredia (12), inovácie (6) a regionálne priority (4). Výsledné hodnotenie projektu je deklarované v nasledovnej stupnici:


Certified
(40 - 49 bodov)
Silver(50 - 59 bodov)
Gold(60 - 79 bodov)
Platinum (80 a viac bodov)

 

 Späť na Poskytované služby

 


© 2012 Všetky práva vyhradené.
SIMULÁCIE BUDOV s.r.o.

 


+421 903 776 610
janak@simulaciebudov.sk

SKGBC