languages

Poslanie spoločnosti

 

Simulácie Budov, s.r.o. je malá inžinierska konzultačná spoločnosť s viac ako 10 ročnou históriou v oblasti energetických a enviromentálnych koncepcií budov. Hlavným poslaním spoločnosti je poskytovanie technického poradenstva pre inovatívne koncepcie “zelených” a “udržateľných” budov vrámci certifikácie BREEAM a LEED a integrovaného navrhovania budov pomocou moderných metód počítačových simulácií a stavebnej fyziky.

 

 

 


© 2012 Všetky práva vyhradené.
SIMULÁCIE BUDOV s.r.o.

 


+421 903 776 610
janak@simulaciebudov.sk

SKGBC