languages

Počítačové simulácie budov

 

 

 

Hlavnou expertízou spoločnosti je aplikácia moderných metód počítačových simulácií pre podporu integrovaného projektovania, hodnotenia a optimalizácie energií a vnútorného prostredia budov:

   
1/ Denné osvetlenie
2/ Umelé osvetlenie
3/ Dynamické energetické simulácie budov
4/ Tepelná pohoda a kvalita vnútorného vzduchu
5/ Vetrové štúdie
6/ Vetranie podzemných parkovísk
7/ Systémy odvodu tepla a dymu
8/ Fasádna technika

 

 Späť na Poskytované služby

 


© 2012 Všetky práva vyhradené.
SIMULÁCIE BUDOV s.r.o.

 


+421 903 776 610
janak@simulaciebudov.sk

SKGBC